muziek aan/uit
ga een pagina terug

Alles is dansen
beleef het ritme en de betovering
live en fysiek
poëtisch of verhalend
klassiek of experimenteel
spectaculair of ingetogen
in de zaal of op locatie
overal en altijd

Prijzen/Inschrijven

 

 

 

                                                                      Inschrijfformulier

 

 

Hartelijk welkom als nieuwe leerling van de Balletstudio Marina Bykova.

Wij wensen u veel dansplezier en een leerzame, creatieve en gezellige tijd bij ons op danschoolschool!

 

Graag vragen we uw aandacht voor de huisregels omtrent lesgeld, vakanties, e.d.

 

1 Het inschrijfgeld, te voldoen bij de aanmelding, bedraagt Euro 12,00.

 

2 Voor kinderen tot 4 jaar is het lesgeld Euro 17,00 per maand, per dansseizoen van 9 maanden, 35 lessen Euro 153,00.

 

3 Voor kinderen van 4 tot 6 jaar betaalt u Euro 20,00 per maand, per dansseizoen  van 9 maanden, 35 lessen Euro 180,00.

 

4 Lesgeld voor kinderen tot 18 jaar bedraagt  Euro 21,00 per maand, per dansseizoen van 9 maanden, 35 lessen Euro 189,00.

 

5 Voor volwassenen is het lesgeld per maand Euro 23,00 en per dansseizoen van 9 maanden, 35 lessen  Euro 207,00.

 

6 Peuterballet 15,00 euro per maand (kind vanaf 2 jaar met een begeleider) en per dansseizoen van 9 maanden, 35 lessen Euro 135,00.

 

7 Selectiegroep 25,00 euro per maand en per dansseizoen van 9 maanden, 30 lessen Euro 225,00

 

8 Het lesgeld dient de eerste week van de maand te worden voldaan; contant of op IBAN nummer NL52 INGB 065.78.39.795

 t.v.n. Balletstudio Marina Bykova, onder vermelding van de naam van de leerling.

 

9 Jaarlijkse leerlingenuitvoering eindpresentatie Euro 5,00 inschrijving en kostuumbijdrage en Euro 6,50 per kaartje. ( Deelname is niet verplicht )

 

10 Bij twee lessen per week per leerling wordt voor de 2e les een korting van Euro 3,00 per maand op

het lesgeld gegeven; deze korting geldt ook voor een 2e of daarop volgende leerling uit hetzelfde gezin.

Bij drie lessen per week per leerling wordt voor de 3e les korting van Euro 5,00 per maand op het lesgeld gegeven; deze korting geldt ook voor een 2e of daarop volgende leerling uit hetzelfde gezin.

 

11 Definitieve opzegging voor deelname aan lessen 8 lessen buiten vakantietijden van tevoren schriftelijk te worden gemeld aan Marina Bykova. Voor minderjarigen moet opzegging door een ouder of voogd van de betreffende leerling worden gedaan.

 

12 Verzuimde lessen worden doorberekend en mogen in het betreffende seizoen worden ingehaald.

In geval van langdurige ziekte c.q. ongeval, kan in onderling overleg, een regeling worden getroffen.

 

13 Op herdenkingsdagen, christelijke- of nationale feestdagen worden geen lessen gegeven.

In de vakantieperioden van de basisscholen wordt eveneens geen les gegeven.

 

14 In juli, augustus en december wordt er geen lesgegeven en er is geen lesgeld verschuldigd.

 

15 Het gebruik van kauwgum tijdens de les is verboden. Er wordt aangeraden om een flesje met water mee te nemen om voldoende tijdens de les te drinken. Om hygiĆ«nische redenen is het verboden om schoenen die buiten zijn gedragen, tijdens de lessen in de danszaal te gebruiken.

 

16 Balletstudio Marina Bykova is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen of eigendommen van

haar leerlingen.

 

17 Marina Bykova behoudt zich het recht voor tarieven of regels te wijzigen en de danslessen te verplaatsen naar de andere dagen.

                                                       

=========================================================================

 

 

Ondergetekende (bij minderjarigen: ouder/voogd) gaat akkoord met de inschrijvings-voorwaarden en geeft zich hierbij

op als leerling van Balletstudio Marina Bykova.

 

Naam: ..................................................................................................................................................................

 

Adres: ............................................................................... Postcode: .................................................................

 

Woonplaats: ...................................................................... Emailadres: ..............................................................

 

Datum van inschrijving: ...................................Telefoon: .............................Mobiel..........................................

 

Indien jonger dan 18 jaar, geboortedatum............................................................................................................

 

Handtekening: ..........................................................